Obezite Cerrahisi Adayımıyım ?


Obezite cerrahisi için AACE (Amerikan Klinik Endokrinciler Derneği), TOS ( Obezite Derneği), ASMBS (Amerikan Metabolik ve Bariatrik Cerrahi Derneği) ortak kılavuzuna göre,

1-) Eşlik eden hastalık olsun ya da olmasın VKİ 40 kg /m2 ve üzerinde olan hastalar
2-) VKİ 35- 40 kg /m2 olan ve şu hastalıklardan en az biri bulunan hastalar:

* Tip 2 diyabet
* Uyku apne sendromu
* Hipertansiyon
* Hiperlipidemi
* Astım
* Gastroözofageal reflü hastalığı
* İleri artrit
* Toplar damar bası hastalığı
* Ciddi idrar kaçırma sıkıntısı
* Ciddi bozulmuş yaşam kalitesi
* Alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı

3- VKİ 30-35 arasında olan diyabetik ve metabolik sendromlu hastalar.

Obezite cerrahisinin 18-65 yaş arasın grupta uygulanmasının daha güvenli olduğu yönünde fikir birliği vardır. Ameliyat öncesi hastanın ayrıntılı muayene ve labaratuar incelemelerinin yapılarak obeziteye eşlik eden ve ameliyat sırasında ya da sonrasında oluşabilecek problemlerin önceden değerlendirilmesi gerekmektedir. Hastalar mutlaka psikolojik, kardiyolojik, Endokrinolojik, ve göğüs hastalıkları açısından değerlendirilmelidir.