Op. Dr. Ulvi ISGANDAROV KİMDİR ?

1987 yılında Azerbaycan’da doğdum, ilk, ortaokul ve lise eğitimini Azerbaycanda tamamlayıp ve eğitimime 2004-2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp fakültesinde devam etttim.

Tıp eğitiminden sonra 2011 yılında tıpta uzmanlık sınavını kazanarak Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğt. Araş. Hastanesi Genel cerrahi kliniğinde genel cerrahi ihtisasına başladım.

2016 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldum.

Uzmanlık süresince Obezite ve Metabolik cerrahi, Hiatal Herni Cerrahi, İleri Laparoskopik cerrahi, Tiroid Cerrahisi ve Acil , Travma Cerrahisi gibi özel olarak ilgilendiğim alanlarda çalışma fırsatı buldum.

Asistanlık eğitim sürecinde Endoskopi eğitim süremi tamamlayarak Gastoroskopi, Kolonoskopi, Kolonoskopik Polipektomi, PEG uygulamalarında deneyim sahibi oldum ve bu alanda Sertifikaya sahip oldum.

Halen özel sektörde özellikle Obezite cerrahisi, Hiatal Herni cerrahisi, Tiroid Cerrahisi, endoskopik girişimler konusunda ağırlıklı olarak çalışmaktayım.

ÖĞRENİM DURUMU:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans Tıp İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 2004-2010
Tıpta Uzmanlık Genel Cerrahi Uzmanı Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Araştırma Hastanesi Ankara 2011-2016

 

TIPTA UZMANLIK TEZİ:

“ Meme kitleleri ve meme kanserlerinin histopatolojik sonuçlarının, BIRADS sınıflaması ve USG,Mammografi bulguları ve epidemiyolojik verilerle korelasyonu ”’ 2016

Tez danışmanı: Op.Dr.Şener Balas

 

GÖREVLER:

Görev Unvanı Görev Yeri Yıl
Asistan Doktor Dışkapı Yıldırım Beyazıt EAH Genel Cerrahi Kliniği 2011-2016
Kat Hekimi Ankara Liv Hospital 2014-2015
Genel Cerrahi Uzmanı Eslife Hospital Esenyurt 2016-2017
Genel Cerrahi Uzmanı Özel Doğa Hastanesi 2017-2018
Genel Cerrahi Uzmanı Özel Esencan Hastanesi 2018

 

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

 • Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği
 • Türk Cerrahi Derneği

 

KURSLAR

Temel Cerrahi Eğitimi -Türk Cerrahi Derneği

Stapler Eğitimi ve Kullanımı Kursu-Türk Cerrahi Derrneği

Cerrahide Zor Yara Yönetimi-Türk Cerrahi Derneği

Peritona Metastatik Apendiks ve Kolorektal Kanserlerde Sitoredüktif Cerrahi ve Hipek tedavisi

Onkoplastik Meme Cerrahisi Kursu- Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi

Açık Batın Hastalarına Yaklaşım Kursu – GATA 2013

Benign Anorektal Hastalıklar Kursu-TKRCD 2013

 

ÖZEL EĞİTİMLER VE İLERİ CERRAHİ UYGULAMALAR

ENDOSKOPİ KOLONOSKOPİ SERTİFİKASI MEVCUT

KOLONOSKOPİ

KOLONOSKOPİK POLİPEKTOMİ

ENDOSKOPİ

ENDOSKOPİK PERKUTAN GASRTOSTOMİ (PEG) AÇILMASI

İLERİ LAPAROSKOPİK CERRAHİ

 • LAPAROSKOPİK HİATAL HERNİ CERRAHİSİ (NİSSEN FUNDOPLİKASYON)
 • LAPAROSKOPİK MORBİD OBEZİTE CERRAHİSİ
 • LAPAROSKOPİK SPLENEKTOMİ
 • LAPAROSKOPİK SÜRRENALEKTOMİ
 • LAPAROSKOPİK APPENDEKTOMİ
 • LAPAROSKOPİK PEPTİK ÜLSER PERFORASYONU CERRAHİSİ
 • LAPAROSKOPİK UMBLİKAL – İNSİZYONEL HERNİ CERRAHİSİ

DİĞER TÜM RUTİN CERRAHİ UYGULAMALAR VE ÖZELLİKLİ ACİL-TRAVMA HASTALARI

 

ULUSAL DERGİLERDE VE ULUSAL KONGRELERDE YAYIMLANAN MAKALELER:

 1. Geriatrik Yaş Grubu ve Yüksek Cerrahi Riskli Akut Kolesistit Olgularında Perkütan Kolesistostominin Yeri
 2. Multifokal Tiroid Kanserli Hastaların Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 3. Geriatrik Yaş Grubunda Tiroid Kanseri Tedavi Sonuçlarının Değerlendirilmesi
 4. Plastrone apandisit olgularında klinik yaklaşımı belirlemek için radyolojik sınıflamaya ihtiyacımız var mı?
 5. Travmatik Diafragma Yaralanması Tanısı Alan ve Tedavi Edilen Hastaların Değerlendirilmesi
 6. Delici Kesici Alet Yaralanmasında Abdominal Cerrahi Kararını ve Tedavi Sonuçlarını Etkileyen  Radyolojik, Klinik ve Laboratuar Parametrelerinin Değerlendirilmesi

 

Hospital Facilities